top of page

ברידג'ס ישראל

בריד'גס ישראל היא קרן השקעות אימפקט אשר משקיעה בחברות ישראליות במטרה לייצר תשואה פיננסית תחרותית לצד השפעה חברתית או סביבתית חיובית, משמעותית ומדידה.

 

אנחנו שואפים לייצר שותפויות עם צוותי הנהלה אשר מאמינים, כמונו, שהסקטור הפרטי הוא מנוף לניצול הזדמנויות מסחריות אשר יכולות לסייע בפתרון אתגרים חברתיים וסביבתיים בישראל ובעולם. כלל ההון שלנו – הפיננסי, האנושי והאינטלקטואלי - מגויס כולו על מנת להגשים את הפוטנציאל הזה.

 

אנחנו משקיעים בחברות קטנות ובינוניות שיכולות לשרת אוכלוסיות מוחלשות בישראל הן על ידי תעסוקה הוגנת והן על ידי הנגשת שירותים ומוצרים, וכן בחברות טכנולוגיות שיכולות לסייע בפתרון אתגרים חברתיים או סביבתיים גלובליים, כל זאת ללא פשרות על תשואה פיננסית.

מה אנחנו מציעים?

השקעות בהיקף של 1-7 מיליון דולר בחברות המחפשות מימון לצמיחה אורגנית ומימוש אסטרטגיות התרחבות בארץ ובעולם

גמישות ויצירתיות במבנה העסקה

שותפות, תמיכה וליווי מצוות השקעות עשיר בניסיון

גישה לרשת של מומחים וידע בסקטורים שונים

רקורד מוכח של הצלחות מסחריות וחברתיות

מעורבות פעילה וליווי בפיתוח ומימוש אסטרטגיות עסקיות ואסטרטגיות אימפקט המובילות לצמצום סיכונים ומיצוי הזדמנויות

hebrew.jpg
10.jpg

במה אנחנו משקיעים?

לקרן שתי אסטרטגיות השקעה: Impact Growth ו- Impact Tech. אנחנו מחפשים לשתף פעולה עם צוותי הנהלה ויזמים שאפתניים שרוצים לקדם את העסק שלהם ולייצר שינוי משמעותי לחברה כולה.
 

חברות הפורטפוליו שלנו
 

Impact Growth

אנחנו משקיעים בחברות צומחות שמייצרות השפעה חיובית עבור אוכלוסיות בפריפריה החברתית-כלכלית של ישראל. הקרן משקיעה בחברות המיישמות מודלים של העסקה משמעותית, הוגנת ומקדמת התומכת במוביליות חברתית וכן, בחברות בתחומי הבריאות, השירותים הסביבתיים, אנרגיה נקייה, ייצור מתקדם, תיירות בת-קיימא וחינוך המציעות פתרונות לאתגרים מקומיים משמעותיים.

Impact Tech

אנחנו משקיעים בחברות טכנולוגיה שמטרתן לשפר את איכות החיים והסביבה הטבעית בתחומים שיש להם אפליקטיביות גלובלית כדוגמת: טכנולוגיות מזון, טכנולוגיות חקלאיות, טכנולוגיות מים וטכנולוגיות המסייעות למוגבלים ולמבוגרים.

Contact

הגישה שלנו לאימפקט

כקרן המוקדשת כולה להשקעות אימפקט אנחנו חותרים ליצירת ערך עבור המשקיעים שלנו והחברה כולה, בכל השקעה. בכל אחת מההשקעות שלנו ישנה הלימות גבוהה בין מנועי האימפקט והמנועים העסקיים על מנת להבטיח שצמיחת העסק תייצר יותר רווח – לכלל מחזיקי העניין.  

 

שיטות העבודה שלנו לניהול ומדידת אימפקט מבוססות על שיטות מתקדמות ומובילות שפותחו על-ידי הקבוצה וכחלק מה Impact Management Project. לאורך כל שלבי ההשקעה אנחנו משתמשים ברציונל שפותח לצרכי הערכת מימדי-ההשפעה, מדידה ודיווח על ביצועים. כקרן מתמחה, אנחנו עובדים ביחד עם החברות בהן אנו משקיעים על פיתוח וחיזוק אסטרטגית האימפקט וניהול ההשפעה החברתית והסביבתית.


עוד על האימפקט שלנו

צרו קשר על מנת לבחון הזדמנויות לשיתופי פעולה.

 

קיבוץ גליל-ים

ת"ד: 158

ישראל

טלפון: 09-3720006

bottom of page